۱۳۸۸ دی ۱۹, شنبه

جهان بيني عبا، قبا، عمامه

.:: جهان بيني عبا، قبا، عمامه ::.***    ***

جهان بینی عبا، قبا و عمامه آن است که امروز می بینیم نه کمتر و نه بیشتر؛ به هیچ روی نمی شود این پتیاره بدنام تاریخ مان را دختر زیبای سالش گردانید :)

***   ***

هويت

این متن مربوط به چهار شنبه سوری سال پیش می باشد، اما بعد از مقداری ویرایش نقطه ها و ستاره های متن، بوسیله "Blogger" به تاریخ امروز برگردانده شد!؟

:::: هويت ::::*** ***


اي آتش، «زردی من از تو، سرخی تو از من»


امروز آخرین چهارشنبه ی سال، چهارشنبه سوری است؛ در آیین باستانِ اقوام گونه گون ایرانی، آتش از عناصر چهارگانه است و تنها عنصری است که آلوده نمی شود و اینچنین در اندیشه ی باستانِ این اقوام دارای پاکیِ ویژه ای می باشد.اینان از آتش در جشن و سور خود بهره می بردند، اینگونه که در چهارشنبه ی آخر سال، اینچنین می کنند.
ناگفته نماند که چهارشنبه سوری آیین و مراسمی دیگر را نیز داراست.
اما چهارشنبه سوری چه از روزگار بسیار دور آمده و چه زاییده ی ورود تازیان باشد و چه آن که در گذر زمان به رنگ و بوی امروز در آمده باشد، روز جشن و سرور و پایکوبی است.
اما بسیاری را این خوش نیاید؛ که اینگونه است رهبران رژیم کنونی نشسته بر اریکه قدرت در کشورمان ایران. هویت زدایی بخشی از پروسه ی این متحجرین است.
تعاریفی که برای یک گردكي(دايره) داریم را نمی توان برای یک سه گوش ارایه کرد؛ با فشار نیروها از سه جهت شاید گردكي(دايره‌ي) مورد بحث به سه گوش تبدیل شود اما دیگر گردکی(دایره) نمی باشد، بلکه در پروسه ی یاد شده به سه گوش تبدیل گشته است با کاربردی دیگرگونه.
هویت و گذشته ی بسیاری از ملل سپری است در برابر استحمار(خر کردن) و استعمار و این بسیاری را خوش نیاید، زیرا سدی است در برابر اینان


*** ***

۱۳۸۸ آبان ۲۳, شنبه

Be nice to America or we'll bring democracy to your countery...::::   Be nice to America or we'll bring democracy to your countery   ::::...

****   ********   ****

۱۳۸۸ آبان ۱۴, پنجشنبه

مرگ بر شما اهريمنان

*** ***

::: مرگ بر شما اهريمنان :::


*** ***

مرگ بر تو اي ضحاك زمانه، تو اي خامنه اي

مرگ بر تو اي ريشه همه ي اين شرارت‌ها، تو اي خميني

مرگ بر تو جلاد، تو اي خلخالي

مرگ بر تو اي فتنه‌گر، مرگ بر تو رفسنجاني

مرگ بر تو احمدي نژاد، مرگ بر تو، دلقك، خونخوار...

مرگ بر تو اي سپاهِ ناداني، شرارت...

مرگ بر تو اي بسيج شده براي كشتار، شرارت...

مرگ بر شمايان...


*** ***

درود بر تو هموطن، اي خواهرم، تو اي برادرم، درود بر تو، درود جاويدان بر تو باد

روز پيروزي ما، روز كوروش بزرگ خواهد بود،

به آن روز، من نفس مي زنم، برادرم و خواهرم


*** ***

۱۳۸۸ آبان ۹, شنبه

۱۳۸۸ آبان ۶, چهارشنبه

تير اهريمن در دل نداي ما

*** ***
و نگاهِ گشوده‌ي خود را بر آسمان گرفتم
شاهدي بر دلِ سوخته‌ام
سوختم
‌شكفتم سينه‌ام را
نشانت بر مي‌دهم را سوختنش
سوختم، سوختم، سوختم، سوختم
*** ***

۱۳۸۸ شهریور ۲۶, پنجشنبه

گرده به گرده نشویم

::: گرده به گرده نشویم :::
***
در جایی خوانده ام:
...
... دولت‌آبادى: (روزنامه‌اى‌ را مى‌خواند و به‌ نقل‌ از روزنامه‌ مى‌گويد) شاملو گفت‌ جوامع‌ عقب‌ افتاده‌ مثل‌ تن‌ انسان‌ خفته‌ است‌. دولت‌آبادى: (ادامه‌ مى‌دهد) "انسان‌ خفته‌ پس‌ از ساعات‌ طولانى‌ که‌ روى‌ يک‌ طرف‌ تن‌ خود خوابيده‌، احساس‌ خواب‌ رفتگى‌ مى‌کند و همچنان‌ در خواب‌ شانه‌ به‌ شانه‌ مى‌شود و باز مى‌ خوابد. آن‌ قدر که‌ دوباره‌ آن‌ طرف‌ تنش‌ به‌ خواب‌ برود و پس‌ از ساعتى‌ احساس‌ کند که‌ بايد به‌ طرف‌ ديگر بخوابد."
شاملو اشاره‌ کرد "که‌ چنين‌ جوامعى‌ در خواب‌ گرده‌ به‌ گرده‌ مى‌شوند و در واقع‌ به‌ دور خود غلت‌ مى‌ زنند اما خيال‌ مى‌کنند که‌ پيش‌ مى‌ روند. و اشاره‌ کرد به‌ جماعتى‌ که‌ در طرفدارى‌ از سلطنت‌ تظاهرات‌ سکوت‌ برپا کرده‌ بودند، در حالى‌ که‌ چند سال‌ پيش‌ از آن‌، همين‌ جماعت‌ شاه‌ را بيرون‌ راندند."
...
واقعیت این است که از فکر کردن به فردا دچار حسی می شوم که مغزم را دچار پریشانی می کند.
این روز ها به شدت دستان کثیفی را می بینم که سعی به داخل گشتن در نور را دارند، همین دستان دیروز خود دستی بلند در جنایات داشتند؛ اما امروز به هوا خواهی مردم من فریاد بر آورده اند!
این مردمان همانانی اند که در 30 سال گذشته گفته ی کنون خود را بر زبان می آوردند، چگونه است!؟
تو دیروز خون می نوشیدی، از خون ما، چگونه امروز از نور سخن می رانی!؟ چگونه!؟
فردا چه خواهد شد؟
هر چه شود باداباد، نام خود را در تاریخ به نام ملت ایران نشان کردیم با آزادی، کرامت انسانی، عدالت، صلح و نور، نور، نور
***